Door de integrale organisatie van tekX is datamanagement voor ons een belangrijke spil om geometrie en data tezamen via BIM te ontsluiten en te borgen middels een BIM-protocol. Alle data wordt eenduidig en uniek opgeslagen in het 3D-model. Dit model is voor het project de krachtige motor van alle processen. De aangesloten partijen en andere stakeholders kunnen hier gezamenlijk terecht voor dezelfde informatie. Door deze vorm van datamanagement kunnen clashes tussen de verschillende disciplines in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en opgelost.