Het project betreft het herontwikkelen van de kleinste Fenixloods gelegen tussen de Rijnhaven, Rijnhavenbrug en de Veerlaan, met een projectomvang van ca. 35.000 m² . De bestaande loods wordt heringericht en deels gesloopt. In de bestaande loods worden voornamelijk commerciële ruimten gerealiseerd. Een deel zal worden gebruikt voor de huisvesting van Codarts en Conny Janssen Danst. Tevens zijn een aantal kadewoningen, toegankelijk vanaf de begane grond, opgenomen in de bestaande loods.

In het gesloopte deel wordt vanaf de begane grond tot de 4e verdieping een parkeergarage gerealiseerd. In de kelder worden bergingen en een fietsenstalling ten behoeve van de appartementen gerealiseerd.

Boven de Fenixloods zal op een nieuw te realiseren constructie een appartementencomplex worden gerealiseerd dat zal bestaan uit een hoog- en laagbouwvolume. Tussen de Fenixloods en het appartementencomplex zal een tussenlaag worden ingericht met appartementen en kantoorruimten (incisielaag). Via deze incisielaag zal het ondermeer mogelijk zijn de appartementen in de bovenbouw van nutsaansluitingen te voorzien.