Doordat tekX een intelligente database tot haar beschikking heeft kan de gehele levenscyclus van een gebouw in wording worden beheerd. Grip op de relevante eisen en eigenschappen van (gebouw)objecten is voor tekX een belangrijke rode draad om een levenscyclus lang eisen en eigenschappen te kunnen vergelijken. Door BIM is een gegevensdrager ontstaan die ingezet kan worden om de juiste eigenschappen te valideren met de eisen gedurende alle projectfasen: vanaf de initiatieffase middels het opstellen van het PvE tot ontwerp- en engineeringsfase en uiteindelijk na de realisatie de gebruiks- en beheerfase. Hierdoor blijft data bewaard en behoudt het haar waarde van begin tot eind.