Hoe vind u de combinatie tussen enerzijds de beste specialisten in hun vakgebied en anderzijds de zekerheid dat deze specialisten als een geolied team met elkaar samenwerken? Door een team te selecteren dat al langere tijd bewezen heeft gezamenlijk met de beste oplossingen te komen. Geen gelegenheidscombinatie maar een team waarin de partijen duurzaam investeren in elkaar voor de beste oplossing. Dit noemen we integraliteit. Voor tekX is dit vanzelfsprekend omdat het “best for project” oplossingen genereert en tegelijkertijd foutkansen minimaliseert. Bijkomend voordeel voor u als opdrachtgever is dat u maximaal ontzorgd wordt: tekX neemt haar ontwerpverantwoordelijkheid serieus. Er valt met deze vorm van total engineering niets meer tussen wal en schip.